Rekonštrukcia "bytového domu"

  • Miesto realizácie: Ludanice
  • Stav: Zrealizovaný
Rekonštrukčné práce:
  • Položenie keramickej dlažby
  • Vypravenie stien
  • Maľovanie stien
  • Maľovanie syntetického náteru
  • Obnova vnútorného zábradlia

Z realizácií vyberáme